דברים קצרים, פסח תשפ"ג, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א