דברים קצרים, אמור-ל"ג בעומר תשפ"ג, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א