דברים קצרים, בהר-בחוקותי תשפ"ג, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א