דברים קצרים, נשא (חו"ל) - בהעלותך תשפ"ג, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א אידיש - לשון קודש