דברים קצרים, נצבים - וילך תשפ"ג, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א