דברים קצרים, תולדות תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א