דברים קצרים, כי תשא תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א