דברים קצרים, ויקרא (זכור) - פורים תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א