דברים קצרים, שבת הגדול - מצורע תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א