דברים קצרים, שבת חוה"מ פסח תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א