דברים קצרים, צו (פרה) תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א